Seslendirme Sanatçıları Meslek Birliği


Kurulus Tarihi   : 29.08.2001
Yön. Kurulu Başk.   : H. Haluk CÖMERT
Adresi : TRT Sitesi Seslendirme Müdürlüğü Binası AZ-105
Oran/ANKARA
   
Telefon : 0 312 490 43 00 / 4690     
Faks : 0 312 491 73 86


Ses-Bir / TÜZÜKBirliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı

Madde 1-5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4110 sayılı kanunla değişik 42. Maddesi ve Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük hükümlerine göre merkezi Ankara'da olmak üzere Seslendirme Sanatçıları Meslek Birliği (SES-BİR) adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.

Bu meslek birliği, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük'ün 7. Maddesi uyarınca bağlantılı hak sahibi icracı sanatçılar alanında faaliyet gösterir.

Birliğin Amacı
Madde 2- Meslek birliğinin amacı: bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak,5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini,alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

Birliğin Faaliyetleri


Madde 9-Birlik amacına ulaşmak için,mevzuatın verdiği imkanlar dahilinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek,izlemek,korumak,idare ve yargı yollarına başvurmak,
b) Üyelerin icra tespitlerinin kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak,
c) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları,gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,
d) Mesleki yayınlar yapmak,üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,
e) Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,
f) Üyeleri için sosyal yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,
g) Üyelerin icra tespitlerinin her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,
h) Üyelerinin icra tespitlerinin kullanımlarına ilişkin sözleşmelerinin yapılmasına,uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,


i) Seslendirme sanatçıları Meslek Birliği'nin özelliğine göre yapılacak gerekli faaliyetler:

1. Mesleğin gelişmesi,ülkemiz insanının seslendirme sanatçılığı mesleğini diğer saygın meslekler gibi kabul ederek açık bir şekilde önemini ve değerini bilip doğru algılayıp, tanımlayabilmesi için gerekli eğitim ve araştırma çalışmalarını yapmak,yaptırmak,
2. Meslekle ilgili sektörün gelişmesi için basın,yayın,TV kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak,
3. Kendini tanıtıcı sinema,televizyon filmleri yapmak,mesleki çalışmalarla ilgili yayınlar çıkarmak,
4. Bağlantılı hak sahibi üyelerinin mesleklerini geliştirmede gereksinim duydukları koşulları hazırlamak,
5. Uluslararası kuruluşların üyesi seslendirme sanatçılarının Türkiye'deki haklarını izlemek,bu konuda gereken yetkileri almak,
6. Türkçe'nin doğru ve düzgün konuşulmasını sağlamak, bunun için gerekli denetim ve uyarı mekanizmalarını oluşturmak,
7. Seslendime alanında faaliyette bulunan kuruluşların teknik yeterliliklerini izlemek,eksiklilerin tespiti halinde gerekli uyarılarda ve girişimlerde bulunmak,
8. Seslendirme ile ilgili çevirilerin doğru,Türk kültürü ile uyumlu yapılması için gerekli çalışmalarda bulunmak,yapılan çeviri çalışmalarını izlemek,eksikliklerinin tespiti halinde uyarılarda bulunmak.

http://www.seslendirme.org/tuzuk.htm

___________________________________________

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !