Oyuncular Sendikası


Oyuncular Bu Sefer Rol Yapmıyor!

 

Mimesis Haber / Oyuncular sendikası, sendikalaşma yolundaki ilk adımı  Point Otel Barbaros’ta attı.

Basına kapalı olarak düzenlenen buluşmaya sinema, tiyatro ve televizyon dünyasından bir çok ünlü sima katıldı. Katılımın yoğun olduğu organizasyonda sendika hareketini başlatan ve bu buluşmanın yürütücüleri olan konuşmacılar, Haldun Dormen’in sunuculuğunda söz aldılar. Konuşmacılar, Mehmet Ali Alabora, Av. Burhan Gün ve Murat Muslu’dan oluşuyordu.

Mehmet Ali Alabora sendikalaşma sürecinde sivil toplum örgütlerindeki yeni modellerden etkilendiklerini söyledi. Bu buluşmada emeği geçenleri sıraladı. Süreci bu noktaya kadar getirebilmeyi sağlayan destekleri anlattıktan sonra şu ana kadar harcanan para miktarını açıkladı. Mali alt yapıya ait her ayrıntıyı isteyen herkesin öğrenebileceğini, bir sendikal örgütlenmede mali şeffaflığın olmazsa olmaz olduğunu belirtti. İlk buluşmanın gerçekleştiği bugüne kadarki süreçte örgütlenme içerisinde profesyonel çalışanların bulunduğunu ve bundan sonrası için de kesinlikle sadece bu işlerle uğraşacak profesyonel çalışanların olması gerektiğini vurguladı.

M. A. Alabora konuşmasına, profesyonel olarak oyuncu olanların kaç kişi olduğunu öğrenmek gerektiğini ve bu anlamda cinsiyet ve yaş ortalaması gibi verileri de sunacak bir envantere ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek devam etti. Bu buluşmaya kadar 1851 kişiye ulaşıldığını, bundan sonrası için de ilk amaçlarının bu sayıyı arttırmak olduğunu söyledi. Ayrıca, kurulacak sendikanın bağımsız kuruluşların denetimine açık olacağını, diğer bir çok sendikayla da dirsek teması içerisinde olacağını sözlerine ekledi.

İlk Hedef Daha Çok İnsana Ulaşmak

Konuşmacılar genel olarak sendikalaşma sürecindeki ilk amacın daha çok insana ulaşmak olduğunu belirttiler. Ayrıca buluşmaya katılım gösterenlerden, en yakınlarındaki insanlardan başlayarak çağırıcı olmaları ve kurulacak çalışma ekiplerinde gönüllü olarak katılmalarını talep ettiler.

Öte yandan, Av. Burhan Gün halihazırda Türkiye hukuk sisteminin böyle bir sendikal tanımlayama izin vermediğini söyledi. Ancak önümüzdeki aylarda yeni yasa hazırlığıyla  hukuki mevzuatın esneyeceğini ve devletin karşısına bir talep ve öneri ile çıkılabileceğini belirtti. Kültür Sanat-Sen sürecinin örnek alınabileceğini hatırlattı. Kültür Sanat-Sen gibi bir sendikanın kuruluş sürecinde böyle bir yapılanmanın meşru olmadığını ama örgütlendikten sonra tanınmak zorunda kalındığını not etti.

Bu bölümden sonra konuşmacılar sözü buluşmaya katılanlara bıraktılar. Soru cevap bölümündeki en kritik tartışma ise örgütlenmenin hali hazırdaki sendikaların örneğin Sine-sen üzerinden neden yürümediği üzerine gerçekleşti. Buraya dair Av. Burhan Gün, Sine-sen’in birçok farklı alanı bir arada barındıran geniş bir fedaratif bir yapıya sahip olduğunu, alanlar arasındaki farklılıkları görmek gerektiğini, oyuncuların özgül sorunları olduğunu söyledi. M. A. Alabora ise kurulacak sendikanın Sine-sen ile de temasta olacağı ve o yapıya da güç katacağını ekledi.

 

 

İlk Amaç: Oyunculuk Mesleğini Tanımlamak

Konuşmacılar, hedeflerinin oyuncuları bir hukuki tanımlamaya kavuşturarak Türk Meslek Sözlüğü’ne yerleştirmek ve devlete, bir oyuncular yasası önermek olduğunu belirttiler.

Katılımcılar arasından söz alan Biroy’dan (Birleşik Oyuncular Meslek Birliği) Atilla Engin sendika sürecinin imzacısı olmadığını ama bunun destek vermediği anlamına gelmemesini sadece nasıl bir süreç olduğunu anlamak istediğini söyledi. Bundan sonrası için ise kendi mekanlarını sendikanın toplantılarına açık olduğunu belirtti. Konuşmasına sanatçıların halen sahip olduğu telif haklarından bahsederek devam etti. Sanatçıları telif haklarına sahip çıkmaya ve yaptırımcı olmaya çağırdı.

Toplantının soru cevap bölümünün sonunda ise konuşmacılar bu toplantının örgütlenmiş bir sendikaya katılım çağrısı olarak algılanmaması gerektiğini, sendikanın toplantıya katılan ve destek veren oyuncuların inisiyatifiyle hep birlikte örgütleneceğinin altını çizdi.

Verilen yemek arası sonrasında örgütlenmenin hangi vurgu noktaları üzerinden şekilleneceğinin, pratik olarak hangi adımların atılacağının tartışıldığı üçüncü bölüme geçildi.

Bu bölümde belirlenen başlıkların altı doldurulmaya çalışıldı:

Hukuk

Şehir tiyatroları ve yerel yönetim yasalarının halihazırda bir belirsizliği ve karmaşayı beraberinde getirdiği, kurulacak sendikanın buraya dair bir alternatif önermesi gerektiği konuşuldu.

Oyuncuların çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmelerin belli standartlara bağlı kalması konusunda sendikanın bir baskı oluşturabileceği söylendi.

Oyunculuk mesleğinin tanımının yapılması ve tek bir hukuk altında toplanması gerektiği belirtildi. Oyunculuk okullarından mezun olmanın bir kriter olup olamayacağı ya da figürasyon yapan kişilerin bu tanımın içinde yer alıp almayacağı gibi konuların önümüzdeki süreçte tartışılması gerektiği konuşuldu.

Çalışma şartlarının ve çalışma saatlerinin insani ölçüleri zorlamayacak şekilde düzenlenmesi konusunda sendikanın belirleyici olabileceği eklendi.

Halihazırda oyunculara imzalatılan sözleşmelerin telif hakları ile ilgili olduğu, sözleşmelerin çalışma hayatını düzenleyen sözleşmeler olarak düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Oyunculuk mesleğine dair asgari bazı etik kuralların saptanmasının ve sendikanın bu konuda bir dereceye kadar yaptırım gücünün olmasının önemli olduğu söylendi.

İletişim

Öncelikle çeşitli alanlarda çalışan oyunculara, sonrasında kurumlara en son olarak da kamuoyuna dönük ikna ve değer kampanyalarının düzenlenmesinin önemi vurgulandı.

Yeni örgütlenme metodlarının belirlenmesi gerektiği konuşuldu.

Oyunculuk öğrencilerinin sürece katılması gerektiğinin önemli olduğu, bilgilendirici paneller ve seminerlerin sendikanın sürekli gündeminde olması gerektiği belirtildi.

Sendikanın kendi medyasını oluşturarak iletişimi güçlendirmesi gerektiği konuşuldu.

İç eğitimlerin organize edilmesi gerektiği konuşuldu.

Finans

Sendikanın faaliyetlerinin, profesyonel olarak sendikada çalışacak çalışanların vs. finanse edilebilmesi için kaynak geliştirme faaliyetlerinin organize edilmesi gerektiği belirtildi.

Sendikanın birlikte çalıştığı belli ajanslar olması gerektiği not düşüldü. Sendikanın anlaşmalı olduğu bu ajanslardan belli bir yüzde alınmasının finansmanı önemli ölçüde rahatlatacağı konuşuldu.

 

 

Hedefler

Çalışma grubunun içinden geçici bir yönetim kurulunun belirlenmesi hedefler arasına kondu.

Çalışma grubunun içinde diğer oyunculuk örgütlerinden temsilcilerin de bulunmasının önemli olduğu belirtildi.

Bugüne kadar olan akademik bilginin envanterinin çıkarılması ve meslek kriterlerinin belirlenmesi de hedefler arasında yer alıyor.

Kararlar

Çalışma grubunun devam etmesine ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışma grubu toplantılarının Sinema Güç Birliği’nin mekanında yapılmasına karar verildi.

Sendika içi eğitim faaliyetlerine (panel, seminer, atölyeler) ağırlık verilmesi gerektiği vurgulandı.

İlker Yasin Keskin, Özgür Eren / Mimesis

 


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !